CBA

【墨香】百花妘词十首(古韵)_a

2020-01-17 01:27:33来源:励志吧0次阅读

雁过花黏影,帆航水隐踪。倚西楼畔梦难逢。

柳绾残风,柳绾病颜容。柳绾彻红笺泪,逝水落孤鸿。

(六)【满江红】《一天春》

心沐华庭,翠艳秀,湖舟浪骋。

桃庙邬,蕾枝摇逸,蝶飞翩影。

百鸟欢歌啼柳景,绿枝深径纱洲冷。

放眼观,群岳荡回音,江流猛。

飞幕路,山涧醒。凭栏叹,云风岭。

鹤归青岩处,独傲峰顶。

春绽桃花妍媚笛,潭溪泉涌屏清静。

霞日渡,遍撒漫潮光,波如镜。

(七)【念奴娇】《花千劫》

花间朝拜,玉清皆儿女,漫传元已。

如此芳壶还照眼,敲怨疏锺愁洗。

沁入阑干,重来共酒,虽是先桃李。

那堪茶酒,雨光流色天际。

俯仰千古红尘,临风全不,如酒浑闲事。

又对绿波云尽敛,澄淡相看佳丽。

相识相知,玉莹冰露,潇洒江山里。

宝熏书剑,今生豪纵倾喜。

(八)【声声慢】《满园花殇》

春风一路,不到章台,忧心几许芳事。

放眼青烟,叶满虬枝花死。

桃红空中声怨,怎奈何,年年如此。

谷雨后,划小舟当日,岸满还是。

波影青楼绿水。纹漾锦,轻吹暗香微喜。

寂寞横诗,频举彩云书字。

单衣孤啼旧愿,三分恨,言难启齿。

缘易了,酒熟未,不灭鸿志。

(九)【水龙吟】《逝春》

逝春何苦匆匆,东风疾雨双窗奏。

芭蕉船叶,青灯流影,檀香未就。

吹尽繁红,长宵何意,又来厮守。

念天长不走,人离它去,情应是,花间秀。

别恨十常八九,落高台,几杯苦酒。

来年自是,桃园梅子,清香盈袖。

岁灭红尘,万般滋味,老来还又。

最多情、犹喜天晴放眼,水流依旧。

(十)【桂枝香】《忆故人》

无言怀目,想东阁贴花,镜台香屋。

理鬓当窗又复,乱枝澄簇。

风生十里心潮浪,泪莹波,翟兮尘俗。

语飞三万,难穷郁馥,梦祈臻福。

百感汇、生灵竟逐。看归雁成双,舞连歌笃。

爱恨交轮,字字众翩飘夙。

含情脉脉云中漫,恋清魂,亦铮萧竹。

望穿迷雾,一泓琼水,静宁虔肃。

共 117 字 1 页 转到页 【编者按】十首词作,或感风雨,或惜青纱,或叹年华,或慨春归,或惋流年,或咏春,或吟花,或忧芳事,或念逝春,或忆故人,皆格律准确,词情凄婉,如孤凤悲吟,似猿啼空谷。每首词牌、意趣虽异,而精练、娴熟则一。一会满园暗淡,霜风凄紧;一会心沐华庭,湖舟浪骋。作者善于借景抒情,以景衬情。一片孤寂落寞之情,悉融于词饱墨满之句。词人妙用烘托渲染,愈转愈深,一腔深婉之情,尽泄读者眼前,使人如闻时光之流逝,惜青春之难返。纵观整组词作,笔力精湛,委婉细致,语动心魄,妙喻传情,情辞摇曳。很不错的一组词作,推荐共赏!【责任编辑:古垒东边】

1 楼 文友: 2014-05-15 16:06:46 笔法娴熟,情致深婉,委婉细致,语动心魄。推荐共赏!谢谢赐稿墨香,祝创作愉快!顶了!

2 楼 文友: 2014-05-15 16:21:46 古典才女,当之无愧!赞一个!

 楼 文友: 2014-05-16 10:05:06 谢谢云风雁影老师!谢谢你对墨香的支持!敬礼!

什么食物舒筋活血
肩关节脱臼了怎么办
不含防腐剂的止咳药有几种
什么草药舒筋活络
分享到: